červen 2017

 

FirmaJohann Hochreiter s.r.o. Vám nabízí provedení těchto činností:

 

-cenově výhodná repase dávkovacích šneků Fliegl

 

-úprava potrubí Fliegl na dávkování do fermentoru

 

-cenově výhodná repase posuvné podlahy a čela na dávkovači Fliegl

 

-instalace separátorů FAN- na bioplynových stanicích Hochreiter máme již šest instalací, s automatickým spínáním do řídicího systémuchybovým hlášením, ale i zjednodušené verze. Dále provádíme odborný servisproškolením od výrobce FAN a zajišťujeme náhradní díly.

 

-instalace míchadel, čerpadel a potrubí na přečerpávání fermentorů a jímek

 

-instalace zařízení pro redukci síry v bioplynu formou čerpání chloridu železnatého a železitého

nebo instalace filtrů s aktivním uhlím s dosušením bioplynu

 

-instalace stanovených el. měřidel dle platné legislativy

 

-instalace katalyzátorů pro snížení emisí výfukových spalin z kogeneračních jednotek

 

-instalace přídavných míchadel při výrazné změně vstupních surovin

 

- instalace zařízení pro zpracování odpadů jako je např. třídění, drcení, hygienizace

 

- instalace technologií na využití tepla – teplovody, sušárny dřeva, sušení pilin, dřevní štěpky, obilovin, zařízení pro sušení digestátu

 

 

Pro konzultace a cenové nabídky se obracejte na naše servisní oddělení.