Ing. Zdeněk Klempera (jednatel společnosti)
Ing. arch. Jiří Weinzettl (jednatel společnosti)
Ing. arch. Lukáš Smetana (jednatel společnosti)
Ing. Václav Duffek (jednatel společnosti)
Ing. Josef Slavík (dokumentace a legislativa)
Ing. Jiří Pastorek (biologie a životní prostředí)
Marcela Ortinská (hlavní účetní)
Šárka Kuboušková (vedení agendy oddělení)
Jiří Wartlík (vedoucí oddělení servis a technika)
Bc. Josef Herlík (vedoucí úseku servis BPS)
<< | 1 | 2 | >>