BPS Nové Město- rozšíření

Bioplynová stanice Hochreiter v Nové Vsi u Nového

Města na Moravě byla uvedena do provozu již v březnu 2010. V současné době provádíme její rozšířenípůvodního výkonu 537 kW o dalších 600 kW. 

Původní otevřený koncový sklad se zastřeší

foliovým plynojememvybaví nerezovým vytápěním

Tím vznikne tzvdofermentorkterý zaručí

dostatečnou dobu zdržení materiálu ve fermentačním procesu. 

Zároveň probíhá výstavba nového koncového skladu

pro dostatečnou skladovací kapacitu digestátu.


Dofermentor a výstavba koncového skladu