AgroConsult Bohemia s.r.o.

AgroConsult Bohemia s.r.o., společnost pro investiční a ekonomické poradenství, působí v oblasti poradenství českého zemědělství již devátým rokem a v současné době má více než 1000 klientů.

Činnost se ubírá třemi hlavními směry:

- prvním je poradenství poskytované v rámci přípravy projektů strukturálních fondů

- druhým je odborné poradenství zaměřené na pomoc zemědělským podnikům v oblasti ekonomiky podniku, welfare hospodářských zvířat a v oblasti ochrany vod

- třetí oblast poradenství je zaměřena na nezemědělské podnikatele a obce do 500 obyvatel

Poradenství je zaměřeno především na ucelené zpracování informací, komplexní analýzu a řízení podniku. Prioritními cíli jsou zlepšování jakosti a optimalizace organizačních a procesních záznamů.www.agroconsult.cz