Firma Johann Hochreiter s.r.o. provádí přípravu, realizaci a servis bioplynových stanic. Jedná se o vyspělou a prověřenou technologii, která společně s osvědčeným koncepčním řešením zajistí funkčnost, vysokou výtěžnost a provozní spolehlivost.

    Využíváme koncepci železobetonových nádrží s fermentorem uspořádaným jako "kruh v kruhu" a otevřeným, popř. plynojemem zastřešeným koncovým skladem.

    Vysoce účinné horizontální pádlové míchadlo zajistí důkladné promíchání materiálů i s vysokým podílem slámy. Silný motor a planetová převodovka jsou umístěny vně nádrže. Podobnou konstrukci má vertikální pádlové míchadlo. Pomocné boční míchadlo je vrtulové a lze využít několik způsobů jeho uchycení na fermentor. Tok materiálu mezi nádržemi probíhá samovolně pomocí přepadů, což přináší vysokou úsporu energie. Na bioplynové stanici je však také umístěno centrální čerpadlo s rozdělovačem, které všechny    nádrže propojuje a slouží převážně pro vyčerpávání koncového skladu. Dávkovací zařízení Fliegl je vybaveno výtlačným čelem, posuvnou podlahou a míchacím šnekem. Suroviny se pak dopravují dopravním šnekem přímo do fermentoru- systém dávkování je velmi jednoduchý, úsporný a robustní.