BPS Meclov

BPS Meclov

Bioplynová stanice v Meclově u Horšovského Týna bude mít výkon 1 MW.

Fermentor kruh v kruhu o průměru 42 m bude mít integrovaný plynojem. Koncový sklad bude mít objem 11.300 m3. Součástí projektu je i výstavba silážních žlabů.

Vstupní suroviny bude tvořit kejda, chlévská mrva, kukuřičná a travní siláž.