Výstavba biometanových stanic

Co je to biometan?

Biometan je vysušený a vyčištěný bioplyn obsahující 95 - 99 % metanu. Díky vlastnostem, srovnatelným se zemním plynem, může být biometan vhodnou alternativou ve všech jeho sférách využití.

Výstavba biometanových stanic

Biometan má v rámci běžných biopaliv nejnižší emise skleníkových plynů a nejnižší spotřebu energie ve svém životním cyklu – zejména, pokud je produkován z odpadní biomasy. Obrovská výhoda biometanu oproti jiným obnovitelným zdrojům spočívá v tom, že je možné jej vyrábět kontinuálně bez závislosti na počasí. Vyprodukovaný biometan je navíc možné uložit a skladovat. Výše zmíněné důvody jsou důkazem toho, proč je biometan často označován jako palivo budoucnosti a proč se stále více stává předmětem investic a státní dotační podpory.

Proč biometan?

 • alternativa pro současné i budoucí provozovatele BPS
 • částečná nebo úplná náhrada KGJ
 • výrazně vyšší účinnost procesu (u KGJ teoreticky cca 40% elektřina a 40% teplo),
 • účinnost procesu u výroby bioMetanu je reálně 97%
 • menší nároky na servis a celkovou obsluhu zařízení
 • plnění cílů ČR ve využívání OZE
 • připravovaná provozní podpora („zelený bonus“)
 

Předúprava

Než bioplyn vstoupí do samotného filtračního systému, je nutné jej vysušit a odstranit sirovodík (H2S) včetně dalších nečistot, které by mohly membrány poškodit. Podíl těchto nečistot je definován i rozvodnou plynovou soustavou, kam je finální biometan vtláčen. Sirovodík a další nečistoty jsou z bioplynu odstraněny pomocí filtrů s dvojitým aktivním uhlím. Z bioplynu je nutné také odstranit i vodu a to procesem ochlazení na teplotu přibližně 5°C.

Předúprava  Předúprava  Předúprava

Komprese

Po předběžné úpravě bioplynu následuje stlačení na 16 bar, tj. tlak potřebný pro separaci v membránovém okruhu. Kompresi zajišťuje pístový kompresor.

Komprese  Komprese  Komprese

Membránová separace

Pro separaci oxidu uhličitého používáme vysoce selektivní membrány, kterými CO2 prochází lépe a rychleji než metan. Membránové moduly jsou v systému uspořádány tak, aby byl prostupující plyn z různých stupňů recirkulován takovým způsobem, aby bylo dosaženo maximální účinnosti (> 99,5 %) a minimální ztráty metanu (<0,5 %).

Membránová separace  Membránová separace  Membránová separace

Měření a regulace

Proces výroby biometanu sleduje několik analyzátorů plynu, napojených na hlavní systém řízení celé biometanové stanice. Automaticky se tak celý proces reguluje takovým způsobem, aby vzniklý biometan měl parametry požadované distributorem plynárenské sítě. Finální kvalitu vtláčeného biometanu vyhodnocuje plynový chromatograf, který v reálném čase sleduje a porovnává kvalitu biometanu s požadavky sítě. Výsledkem tohoto měření je pak vpuštění do plynové sítě, nebo vrácení zpět do procesu čištění.

Měření a regulace  Měření a regulace  Měření a regulace

Komprese a odorizace

Pro finální vtláčení čistého biometanu je potřeba další komprese. V současné době je možné v ČR vtláčet biometan pouze do VT distribuční plynové sítě tzn. je zapotřebí stlačit plyn na min. 24bar – o to se stará šroubový kompresor.

Aby mohl být vtláčen do distribuční sítě je nutné před tím odorizovat, protože čistý biometan je plyn bez barvy a zápachu. To je řešeno pomocí směsi merkaptanů (silně zapáchající látky), která odorizuje finální produkt na požadované parametry a dodá biometanu vtláčenému do sítě specifický zápach zemního plynu.

Komprese a odorizace  Komprese a odorizace  Komprese a odorizace

Rekuperace tepla

Teplo ze sušení bioplynu, teplo z kompresoru a teplo z chladící jednotky lze dále využít díky přídavnému systému rekuperace tepla. Tato možnost umožňuje rekuperovat optimální množství tepla, což optimalizuje vlastní spotřebu elektrické energie celého systému.

Rekuperace tepla

Rekuperace CO2

Technologii lze volitelně rozšířit o zařízení na rekuperaci CO2 z odpadního plynu. Čistý a kapalný CO2 lze dále využít v potravinářském a nápojovém průmyslu.

Rekuperace CO2

Membránová separace

Naše technologie využívá patentované třístupňové membránové separace. V membránové jednotce se požadovaný plyn separuje pomocí rozdílných tlaků vyvolaných nad membránou. Zařízení tedy generuje dva typy plynů. Produktový plyn s vysokým obsahem CH4 a odpadní plyn bohatý na CO2. Díky použití membrán s vysokou účinností separace umožňuje tato technologie generovat maximální možný výtěžek metanu. V závislosti na požadavcích provozovatele distribuční sítě, nebo koncového uživatele, může být bioplyn vyčištěn na preferovanou koncentraci metanu.

Biometan

Proč zvolit technologii Johann Hochreiter

 • Vysoký výtěžek metanu: použití patentované membránové technologie zaručuje výtěžnost metanu ≥ 99,5 %.
 • Nízké provozní náklady: inteligentní konstrukce a vysoce kvalitní součásti mají za následek nízkou spotřebu energie a nízké náklady na údržbu.
 • Nízké investiční náklady: díky standardizovanému modulárnímu návrhu.
 • Rychlá a snadná instalace: kontejnerové provedení snižuje náklady na vlastní instalaci.
 • Snadná obsluha: plně automatický provoz s dálkovým ovládáním a monitoringem.
 • Komprese CNG (volitelně): pro použití jako paliva pro vozidla.
 • Servis je zajištěn údržbovým a servisním týmem (možnost různých úrovní servisních smluv) a asistenční službou s nepřetržitým provozem a s dálkovým monitoringem.
  • Kompletní řešení

   Provádíme kompletní realizace biometanových stanic s technologií Bright, od přípravných a povolovacích prací, přes stavbu a montáž technologie, až po uvedení biometanové stanice do provozu a následný servis.

   1. Technologický návrh a poradenství
   2. Ekonomická studie investičního záměru
   3. Finanční a dotační poradenství
   4. Projekční činnost a inženýring
   5. Dodávka a montáž technologie
   6. Uvedení do provozu
   7. SAT testy, certifikace, předávací dokumentace
   8. Záruční a pozáruční servis

Realizace

Partneři

 • logo biogas hochreiter
 • logo himmel
 • logo bright