Biologický servis

Biologický servis

 • Kontrola biologického procesu přímo na místě prostřednictvím individuálních návštěv biologa minimálně 
  • vizuální kontrola stavu materiálu ve fermentorech (konzistence, hustota, tvorba pěny, tvorba krusty …)
 • Pravidelný odběr vzorků obsahu fermentorů (koncového skladu) pro analýzu.
  Základní sledované parametry při rozboru vzorku substrátu:
  • Sušina
  • Organická sušina
  • Obsah N celkový
  • Obsah N amoniakální
  • Těkavé mastné kyseliny (kys. Octová, kys. Máselná, kys. Propionová, kys. …)
  • FOS/TAC
  • pH
  • (živiny N, P, K, Ca, S …)
 • Odběry vzorků vstupních materiálů a průběžná kontrola jejich kvality.
 • Analýza všech odebraných vzorků substrátu prostřednictvím autorizované laboratoře.
 • Vyhodnocení výsledků analýzy a zpracování dat ve formě zprávy s doporučením provozovateli bioplynové stanice → optimalizace biologického procesu a maximalizace výtěžnosti bioplynu ze vstupních materiálů.
 • Průběžná kontrola procesu prostřednictvím provozní evidence bioplynové stanice – komunikace s provozovatelem a obsluhou BPS.
 • Konzultace při změnách a úpravách dávky vstupních surovin.
 • Konzultace kvality vstupních materiálů.
 • Konzultace při nastavování technologických parametrů chodu BPS (intenzita míchání, odsíření, ředění, vytápění, dávkování atd.)
 • Kontrola dodržování doporučení.
 • Odběry a testy výtěžnosti vstupních surovin
 • Odběry a analýzy bioplynu